ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องล้างหอยกึ่งอัตโนมัติ ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องล้างหอยกึ่งอัตโนมัติ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Machine Clean Shellfish Semi-Automatic


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
อิทธิพล  ชุ่มจันทร์จิรา


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
พุทธพงค์  วงค์ดี


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
สุรจิต  หนูพันธ์


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช   บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์สมชาย  เปรียงพรม


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :
ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องล้างหอยกึ่งอัตโนมัติ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องล้างหอยกึ่งอัตโนมัติ เครื่องล้างหอยกึ่งอัตโนมัติ มีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ มอเตอร์ 1 เฟส 220 โวลต์ ในการหมุนทำความสะอาดและลำเลียง มีเฟืองขับ โซ่ในการขับเคลื่อน หัวแปรงขนทองเหลือง และเกลียวเดือยหมูเพื่อใช้ในการลำเลียง ถังน้ำ 60 ลิตรเป็นถังพักน้ำ และถังน้ำ 30 ลิตรเป็นถังกรองภายในถังกรองจะประกอบด้วย ฟองน้ำ ไบโอบอล เครื่องออกซิเจน และเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูง 200 บาร์ 2600 วัตต์ เพื่อฉีดน้ำในการล้างคราบสกปรกระหว่างเครื่องทำงาน ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องล้างหอยกึ่งอัตโนมัติ พบว่าเครื่องจะสามารถล้างหอยได้ครั้งละไม่เกินจำนวน 10 กิโลกรัม โดยผู้ใช้จะสามารถเลือกระยะเวลาการล้างได้ในช่วงเวลา 5-15นาที ซึ่งประเภทของหอยที่เครื่องสามารถทำความสะอาดได้ ได้แก่ หอยแครง หอยคราง หอยลาย หอยตลับ โดยสรุปได้ว่าเวลาที่ดีที่สุดในการล้างหอย คือ 360 วินาที และระยะเวลา 480 วินาที ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากัน จึงเลือกระยะเวลาในการล้างหอยอยู่ที่ 360 วินาที เพราะประสิทธิภาพเท่ากัน แต่ระยะเวลาน้อยกว่า และผลของการบำบัดน้ำ คือ ค่าน้ำอยู่ในเกณฑ์ค่าปกติ คือ 7.41 ? 7.92


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
This study aimed to design and invent semi-automatic machines for washing and cleaning shellfish and to evaluate the machine efficiency. The machine in this study composed of 220 Volt Single Phase Motor, drive pinion, chain, brass brushes and worm gear were used for cleaning and conveying processes. 60 liter water tank was used as storage tank while 30 liter water tank was used as filter tank water. The filter tank consists of filter sponge, Bio ball, oxygen concentrator. 200 bar 2600 watt of high pressure water pump which was used for ongoing cleaning process. The test run machine proved that the machine capacity was 10 kilogram at a time and users are able to choose from 5 to 15 minutes washing period. This machine is suitable for shellfish in Calms family such as Cockles, Venus Shell. The perfect period for running this cleaning machine were at 360 seconds and 480 seconds which equally effective. Thus, the recommended period was 360 seconds. The result of Water treatment test were "standard" with the pH scale rages at 7.41- 7.92.


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2021-10-05 09:23:41